Google search engine

Breens Network wil binnen het onderwijs als innovatieve technologie organisatie het voorbeeld stellen. Het onderwijslandschap en “een leven lang leren” zijn domeinen die van nature duurzaam worden geacht, doordat het bijdraagt aan de kennisontwikkeling van mensen, hen helpt socialiseren en kwalificeren voor een optimale rol en bijdrage aan de samenleving. Onze impact op de samenleving hebben wij duidelijk gemaakt vanuit een tweeledige aanpak: enerzijds ‘interne duurzaamheid’ en anderzijds het faciliteren van duurzaamheid van onze klanten, de ‘externe duurzaamheid’.

Overzicht duurzaamheids doelstellingen Breens Network

Wij geloven dat het inzetten van de juiste ICT producten en diensten elke onderwijsinstellingen kan ondersteunen op onderwijsinhoudelijke onderwerpen die ‘er toe doen’ en ‘eraan komen’. Denk bij deze onderwerpen aan vroege uitval, suboptimale maatschappelijke ontwikkeling van uitvallers, suboptimale match van uitstroom en de praktijk, onvoldoende digitaal geprofessionaliseerde docenten, leven lang leren et cetera. Met de 5 kernthema’s van Duurzaam Onderwijs als vertrekpunt kunnen wij onderwijsinstellingen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren, vast te leggen en te behalen. Zo kunnen wij helpen bij het maken van de juiste keuzes als het gaat over hybride bedrijfsmodellen zo efficiënt mogelijk in te zetten die passen bij de gekozen (duurzaamheid) strategie.

Ga voor jouw Green Goals, kies voor duurzaam onderwijs:

  • Minder verzuim en uitval
  • Betere aansluiting op de behoefte van de praktijk
  • Beter gedigitaliseerde, geïnstrueerde en gefaciliteerde docenten
  • Een efficiënter ingericht hybride onderwijs met ruimte voor een bredere invulling van de fysieke omgeving, naast kennisdeling ook meer sociale interactie

Contact

Wil je meer weten over duurzaamheid en de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling? Neem gerust contact met me op.

This site is registered on wpml.org as a development site.