Privacy & Cookies

Uw privacy

Breens Network is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Breens Network persoonsgegevens verwerkt van klanten en gebruikers van onze digitale diensten en websites.

Breens Network verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
  • of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Wanneer en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wanneer u producten en/of diensten afneemt.
  • Wanneer u contact heeft via telefoon, mail, social media of websites
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven
  • Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de levering uitvoert, verstrekken wij alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
  • Wanneer u via Breens Network een licentie afsluit om u te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen
  • Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering. Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de levering uitvoert, verstrekken wij alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
Wanneer u via Breens Network een licentie afsluit om u te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen
Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering
Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Hoe lang bewaart Breens Network uw gegevens?

Breens Network bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Breens Network verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Breens Network laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Breens Network.

Wijzigingen

Breens Network behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Breens Network een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Breens Network uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in nieuwsbrieven.

Contact

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden Breens Network zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Breens Network, Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam.

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Breens Network, t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 58003, 1040 HA Amsterdam of e-mail: info@breensnetwork.nl.

Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

Als u van mening bent dat Breens Network niet goed omgaat met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij Breens Network. Wanneer u van mening bent dat Breens Network niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Breens Network.

Datum: 1 maart 2019

Cookies

Breens Network maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u één van onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de websites door Breens Network belangrijk en Breens Network wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies.

Met behulp van cookies zorgt Breens Network er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze sites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze websites makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we op de verschillende sites de inhoud van uw winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de websites wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Het cookiestatement legt uit welke cookies Breens Network inzet om haar online diensten mogelijk te maken.

Soorten cookies

Cookies welke Breens Network gebruikt zijn te verdelen in drie soorten:

1. Noodzakelijk cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze websites of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische login of het automatisch invullen van uw gegevens. Of wanneer er gebruikt wordt van het onthouden van uw winkelwagentje in de webshop Wanneer u op een later moment de webshop weer bezoekt ziet wat u in uw winkelwagentje heeft geplaatst.

2. Optimalisatie-cookies

Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en volgen we niet-individuele bezoekers.

3. Relevantie-cookies

Breens Network en onze adverteerders gebruiken van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u opgevraagde pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies zal Breens Network uw toestemming vragen.

4. Social media en externe cookies

Wanneer u bent ingelogd in uw sociale mediawebsites (Facebook, Google, Twitter, etc.) en op Breens Network websites toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Breens Network heeft daar geen invloed op.

5. Cookies van derden

Tot slot: adverteerders op de sites van Breens Network of in opdracht van Breens Network cookies gebruiken, met uw toestemming, eigen cookie(s), om voor u relevante advertenties te laten zien.

Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van Breens Network websites niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser, klik hier voor de uitleg.

Cookies achteraf verwijderen

Na een bezoek aan een van de websites van Breens Network kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.